Hacamat Uygulaması (Cupping Therapy) etki mekanizması

Eski bir Çin tıbbi atasözü şöyle der: “Durgunluğun olduğu yerde, acı olur. Durgunluğu kaldırırsanız ağrı ve acı çıkar.” Hastalıkların büyük çoğunluğu durgunluk, tıkanıklık ve tıkanıklıkla gelen  enerji kaybı, ya da blokajla oluşur.

Aslında, ağrı hastalığın özüdür.

Cupping ile, Vital Kuvvetler harekete geçerek, kan ve diğer vücut sıvılarının akışını sağlar, durgunluk ve tıkanıklık kesilir, ek olarak patojen ısı, toksinler ve inflamasyon dağılır. Patojenik ısı ve toksinlerin önemli bir kısmı cilt yüzeyinde serbest olarak bulunabilir.  Cupping  akut ateşin hafifletilmesi veya giderilmesinde de etkili olabilir. Hastalıklı  kan ve diğer vücut sıvıları, ateşin sık görülen bir nedenidir.

Cupping dolayısıyla daha ciddi bozuklukların  önlenmesi veya engellenmesi, cilt içindeki patojenin temizlenmesi yolu ile  ve iç organlardaki  patojen tıkanıklığının giderilmesi ile olur.

Kan, lenf ve diğer hayati sıvıların dolaşımını iyileştirmek için, atık madde, toksinler ve hastalıklı vücut sıvılarının dışarı alınması gerekir. Bunu bir nebze boşaltım (idrar), sindirim (dışkı), terleme sistemleri ile yaparız. Yunan tıbbında, vücuttan atıkların doğru ve zamanında tahliyesi vücut iç temizliğinin önemli bir yönünü oluşturur. Kabızlık, idrar retansiyonu (idrara çıkamama), terleme bozuklukları hatta bastırılmış regl olsun, atıkların zamanında vücut  dışına atılamamasıdır. Sonuç olarak bu durum hastalıkların başlıca nedenidir.

Hacamat,Cupping ;Genel, sistemik düzeyde kan ve lenf dolaşımını artırır. Ayrıca düzenler ve otonom sinir sisteminin işleyişi geliştirir.

Hacamat yapan yapılan bölgedeki en belirgin faydası ağrısının geçmesi ve dokudaki katılığın yumuşaması ve dolayısıyla içine taze ve incelmiş kan dolmasıdır. Bu durum da beraberinde rahatlamayı getirir.

Kaslardan fazlalıkları olan kan çıkarılırken , temizlenen lenf dolaşımı artar. Cupping eklemlere uygulanırsa, eklem, kan akımı artar. Synoivia sıvısı üreten hücreler bol kanlandığı için görevlerini iyi yapar.Eklem boşluğunda eklemin rahat hareket etmesini sağlayan (eklemin yağlanması) synoivial sıvı artmış olur.

Sindirim organları ile ilgili Hacamat,Cupping etkisi; Sindirim sistemi organlarının salgılarını ve peristaltik hareketlerini normale getirerek  sindirimi düzenler. Böylece Cupping, mide ve sindirim organlarının güçlendirir, safra akışını ve metabolizmayı artırır, kabızlığı ve ishali rahatlatır ve bağırsakları düzenliliğe teşvik eder.