Ekolojik Yaşam

Ekolojik Yaşam İlkelerimiz

İnsanı doğadan ayırmaz, doğanın parçası kabul eder ve çalışmalarını bu uyumlu ahenge, bütünlüğe katkı sağlama kapsamında yürütür.

 1. 1. Bütün faaliyetlerinde dürüstlük, içtenlik / samimiyet, güvenilirlik ve şeffaflığı benimser.

 2. 2. Ekolojik yasam bilgisinin yaygınlaşması için çalışır, edindiği tecrübeleri paylaşır.

 3. 3. Önerdiği alternatifleri öncelikle kendisi uygulamaya çalışır.

 4. 4. Ekolojik yaşama saygılı davranır. Bireylerin refahını hedeflerken, doğadaki diğer varlıkların da yaşamlarına saygılıdır.

 5. 5. Geleneksel bilginin değerini bilir ve bu bilginin korunması, sürdürülmesi için çalışır.

 6. 6. Daima yapıcı katkı verir. Olumlu örneklere odaklanır. Olumsuz örneklere uygulanabilir olumlu örnekler sunar.

 7. 7. Çalışanlarının, gönüllü ve destekçilerinin bireysel gelişimini ön planda tutar.

 8. 8. Rekabet yerine işbirliğinden yanadır, işbirliği yapmak üzere anlamaya dayalı destekleyici çalışmaya açıktır.

 9. 9. Ülkede ekolojik/doğa dostu üretimi vazgeçilmez görür.

 10. 10. Faaliyetlerinde adil değer oluşturmayı esas alır. Üretim döngüsünün her aşamasında bireylerin ve doğanın zarar görmediği bir anlayışı destekler.

 11. 11. Gıdaların helal ve tayyip olması ve bu çerçevede üretilmesi temel ilkemizdir.

 12. 12. Genetiği korunmuş ve bio genetik müdahaleye maruz kalmamış tohumlarla üretilen ürünleri tercih eder.

 13. 13. Toprağı, suyu, tohumu, sağlığı, zamanı, serveti ve gıdayı; gelecek nesillerin haklarını ve diğer canlıları korumayı hedefler.

 14. 14. Çalışmalarını ekonomik kaygılar ile değil, insanı merkeze alarak sağlıklı beslenme ilkesiyle yürütür.

 15. 15. Doğru zamanlama, doğru planlama, doğru fiyatlandırma, doğru ürün, doğru muhatap; çerçevesinde tespit ve üretimleri yapar.

 16. 16. Sürdürülebilir çerçevede, en iyi yöntemler kullanılarak kaliteli sağlıklı üretim sağlanmasını öngörür.

 17. 17. Geleneksel ve yerel üretimleri destekler. Yerel üreticilerin desteklenerek hak ettikleri güçlü bir yapıya kavuşmasına yardımcı olur.