Hacamat’ın Faydalı Olduğu Hastalıklar

Hacamat hangi hastalığa iyi gelir

Uykusuzluğun Hacamat ile Tedavisi

Uyku; gün boyu yorulan vücudun ve yıpranan sinir sisteminin, yenilenmesi ve dinlenmesi için kendini bakıma aldığı bir zaman dilimidir. Bu zaman diliminde meydana gelen sorunlar (uykuya dalamama-erken uyanma) vücudun kendini yenilemesine engel olur ve kişi kendini ruhsal ve bedensel olarak kötü hisseder.
Uyku ihtiyacı yaklaşık 9-10 saattir. Yetişkin bir insan için günlük 7-8 saat uyku yeterlidir. Fakat bu kişilere göre farklılıklar gösterir. Üç- dört saat uykuyla yetinen bir insan olabileceği gibi, dokuz-on saat uyuduğu halde hala uykusuzluk çeken insanlar da vardır. Yaşlı insanların vücut işlevleri yavaşladığından ve gün boyu fazla hareket etmediklerinden dolayı uyku süreleri daha azdır. Sıkıntılı ve stresli kişiler daha fazla uyurken, hayatla barışık, neşeli insanların daha az uyuduğu gözlemlenmiştir.

Uyku bozuklukları sadece az uyumayla değil aşırı uyku haliyle de kendini gösterir. Kişi 9-10 saat uyuduğu halde kendini uykusuz hisseder, uyanmakta güçlük çeker. Başkalarının yardımıyla uykudan uyanır.

NEDENLERİ

Uyku bozukluklarının psikolojik ve biyolojik bir çok nedeni vardır. Ağrılı bir hastalık veya kullanılan ilaçlar biyolojik neden olarak gösterilebilir. Duygusal problemler, sosyal ilişkiler, günlük yaşamda başa gelen sıkıntılı durumlar, iş yerinde, evde veya okuldaki stres ortamı kişinin üzerinde baskı oluşturur. Bu tür gerginlikler rahatlamayı zorlaştırır, iştahı etkilediği gibi uyku düzenini de bozar.

Depresyon uyku bozukluklarının en önemli nedenleri arasındadır. Bu durumdaki bir hasta zor uyur. Geceleri aralıksız bir uykudan mahrum kalır. Sık sık uyanma ve sabah erken kalkma gibi sorunları vardır. Bu da onun daha çok endişelenmesine neden olur.

Ayrıca akşamları fazla miktarda tüketilen çay ve kahve uykusuzluk nedeni olabilir. Genel olarak Karaciğer ve dalak meridyenleri ve organları ile alakalı dır. Ağır uyku rahatsızlığı diğer büyük nedenleri ise orta kulak sorunları olanlarda mevcuttur.

SAĞLIKLI BİR UYKU İÇİN MUTLAKA HACAMAT YAPTIRIN

Hacamat ile toksinler ve pıhtılaşmayı tetikleyen faktörler, hazır gıda katkı maddeleri, alınan ilaçların metobolize olmayan, atılamayan kısımları, hormonlu gıdaların sindirilip atılamayan metebolitleri, kanın sıkışıp daraldığı yer olan kılcal damarlarda birikir. Hacamat ile dolaşımı yavaşlatan bu saydığımız maddeler dışarı alınır. Tıkanıklar açılır, bütün organlar rahat kanlanır ve fonksiyonlarını rahatça yerine getirir. Böylece tüm vücut rahatlayacağı için uyku problemi de düzene girer.

Hacamat ile Baş Ağrısı Ve Migren Tedavisi

Belirti Ve Bulgular

 • Baş ağrısından önce görülen aura klasik migrende bir saatten daha kısa süreli
 • Görsel bozukluklar(fotopsi, hemianopi, skotom, güçlendirilmiş tayf, zigzag çizgiler, hallisinasyonlar)
 • MMS bulguları
 • Görüntü(fotofobi) tat,koklama ve duyma sensoryal bozukluklar
 • Psikolojik semptomlar(anksiyete,yorgunluk, ruhsal değişiklikler)
 • Baş ağrısı tek taraflı,şiddetli zonklayıcı,hareketle artan
 • Bulantı,kusma ,diyare
 • Fotofobi
 • Kafatası derisi hassasiyeti
 • Sersemlik hissi
 • Perioral parestezi
 • Solukluk,ateş, fasiyal flush poliüri

NEDENLERİ

 • Kesin etyoloji bilinmiyor
 • Seretonin metabolizma bozukluğu
 • Rejionel serebral kan akımı bozukluğu
 • Özel yiyecekler ve alkol(çilolata, peynir, kırmızı şarap)
 • Yemek yemenin unutulması
 • Menstrüel siklus
 • Oral kontraseptifler
 • Halsizlik,aşırı uyku
 • Aşırı veya titrek ışık,
 • Stres
 • Gerilim tipi (tension); baş ağrıları yaygın, devamlı, ense veya alın ve “bant şeklinde” olmaya meyillidir.
 • Artmış kafa içi basınca veya tümöre bağlı baş ağrıları, genellikle migren gibi çok ağrılı değildir. Uyumakla genelde rahatlamaz. Önceden hiç baş ağrısı çekmemiş ileri yaşta bir insanda aniden başlar veya hep aynı tarafta devam eder.
 • Bazı migrenlerde ağrının geldiğini bildiren ikaz devresi yoktur, bazılarında vardır ( Işığa hassas göz bulguları, bulantı, kusma )

Migren Oluşumu (FİZYOPATOLOJİSİ)

 • Önce kanda serotonin artışı olur. Metabolitleri böbreklerden atılır.
 • Kanda serotonin seviyesi düşer. Baştaki – özellikle şakaktaki – yüzeyel temporal arterde genişleme olur.
 • Bu damarlardaki ağrı reseptörleri (alıcıları) hassaslaşır.
 • Damar duvarlarındaki ağrı reseptörlerinin gerilmesi ile şiddetli ağrı oluşur.
 • Bu kafa içi değişiklikler, beyin zarındaki irritasyon bulantı, kusma, ışığa hassasiyete sebep olabilir.
 • İyileşme döneminde plazma serotonin seviyesi normale iner ve damar çapları normale dönmeye başlar.

Hacamat İle Baş Ağrısı Ve Migren Tedavisi

Migrenin temelinde  damarlardaki kasılma ve tıkanma ile kılcal damarlardaki dolaşım bozukluğu vardır. Stres, açlık gibi tetikleyici faktörlerle artan şiddetli ağrıları hacamatın gevşetici, tıkanıkları açıcı, genişletici, ödem çözücü etkileriyle tedavi etmek mümkündür. Hekim tarafından yapılan muayeneyle migren ağrısını tetikleyen, kaynak noktaları, alarm noktaları, uzak noktalar tespit edilerek bu noktalara hacamat yapmakla migren tedavisi mümkün olur. Rastgele noktalara hacamat yapılmaz. Özellikle kafa hacamatı tıp hekimi tarafından yapılırsa  daha tedavi edici olur.

Migren ve Baş Ağrısının Hacamatla Tedavisi

Migren ve başağrılarının tedavisinde, nedene yönelik tedavi önceliklidir. Bunun dışındaki sebebi belirlenemeyen baş ağrılarında, insanlar sürekli çeşitli isimler altında ağrı kesiciyi kullanmaktadır. Bu yöntemlerde radikal olmadığı için sürekli kullanılmak zorunda olan ağrı kesici ilaçlar mide, karaciğer, böbrek ve birçok organ ve sisteme zarar vermektedir.

Başta hacamat sonrasında gerekirse akupunktur tedavi noktalarının alınması migren ve baş ağrısı şikayeti ile hastalarda yüz güldürücü sonuçlar almamızı sağlamaktadır.
İltihaplı Romatizma(Romatoid Artrit) Ve Hacamat

Romatoid Artrit (Artrit = Eklem iltihabı) en yaygın romatizmal hastalıktır ve daha fazla kadınlarda olmak üzere nüfusun % 0,5 inde görülmektedir. Hastalığın sebebi henüz tam olarak açıklanamamıştır, ancak genetik faktörler ile oto imunite (= bünyenin kendi dokularına karşı çalışması) süreçleri ile bağlantılar mevcuttur. Tipik semptomlar arasında, geceleri ve gündüzleri el parmaklarında, genelde simetrik olarak, oluşan ağrılar ile sabahları bu eklemlerin 15 dakikadan daha fazla tutuk ve uyuşuk olmasıdır. Devamında başka eklemlere de sıçrama gerçekleşir. Eklemler deforme olur. Ender olarak organlara da sıçrar (gözlere, tükürük ve göz yaşı bezlerine, cilde, kalp ve akciğerlere).

Teşhisin konulmasında hastalığın geçmişi ile el ve ayakların röntgen filmleri belirleyici olmaktadır. Laboratuar değerleri sadece fikir vermektedir. Hastalığın sebep olacağı zararları engellemek veya geciktirmek için uygun tedavinin vakit geçirilmeden başlaması önemlidir.

Kronik Poliartritis olarak da adlandırılan Romatoid Artrit kronik iltihaplı bir hastalıktır. Bu hastalık ağırlıklı olarak eklemleri etkilemekle birlikte ender de olsa göz ve cilt gibi iç organları da etkileyebilmektedir.

Romatoid Artrit her yaştaki insanda, hatta küçük çocuklarda dahi görülebilmektedir. Bununla birlikte hastalık daha çok 35 ile 45 yaş arasında ve 60. yaştan sonra başlamaktadır.

Sebepleri

Romatoid Artritin oluşumuna neyin sebep olduğu konusu halen kesin olarak çözülmüş değil. Ancak muhtemelen hastalığın başlangıç sürecinde imun sistemine (bağışıklık) ait hücreler aktif hale gelerek bir oto imünite sürecinin başlaması ile kendi vücutlarına karşı savaşa geçmektedirler. Bu süreç birkaç adımda gerçekleşmektedir:

Ak yuvarların özel bir şekli olan T-Lenfositleri aktif hale gelir. Belirli yüzey molekülleri ağır Romatoid Artrit hastalarında daha sıklıkta görülmektedir. Bu nedenle genetik bir eğilim muhtemeldir.

Tipik Belirtiler:

Geceleri ve sabahları eklem ağrıları

Sabahları 15 dakikayı geçen eklem tutulmaları

Eklemlerin şişmesi, tipik olarak parmakların dip ve orta eklemlerinde

Yorgunluk ve takatsizlikle birlikte genel olarak kendini hasta hissetme.
İlk devrelerde bazen sadece az sayıda eklem etkilense de neredeyse her zaman belli bir süre sonra poliartritis dediğimiz vücudun çok sayıda küçük ve büyük ekleminin iltihaplanması gerçekleşir. Bu daha çok el ve parmak eklemlerinde görülür. Baş – boyun eklemi dışında Omurga hemen hemen hiç etkilenmez.

Hastalık seyrinin devamında eklemlerde aşağıda tarif edilen değişiklikler gelişebilir:

Parmakların dışa kayması

Parmak ucunun aşağıya katlanması

Parmak kemiğinin yukarıya çıkıntı yapması

Eklemlerin dış tarafında lastik benzeri düğümlerin gelişmesi
Ancak sadece eklemler değil başka organlar da etkilenmiş olabilir.

Organların etkilenmesi aşağıdaki şekillerde görülebilir:

Akciğer
Akciğerde bağ dokusunun çoğalması (akciğer fibrozu) veya göğüs zarı iltihabı (Plevrit)

Kalp
Perikard iltihabı (Pericarditis)

Gözler
Göz duvarlarında değişik katmanların iltihaplanması (Skleritis ve Episkleritis) ekstrem durumlarda gözün delinmesi (ör. bir Ulcus cornae sonucu)

Cilt
Romatizma düğümleri veya kılcal damar iltihabı (Vaskulitis) özellikle alt baldır ile ayak sırtında.

Tükürük ve göz yaşı bezleri
Ağız ve gözde kuruluk belirtili kronik iltihap (Sicca-Syndrom)

İltihaplı Romatizma(Romatoid Artrit) Ve Hacamat Tedavisi

Romatizmanın temelinde iltihap vardır. İltihapla (enflamasyon)mücadele eden vücudun  bağışıklık sistemi elemanları kanda bulunur. Hacamatla  bu elemanlar tazelenir ve kanda artar.Karaciğer, böbrek daha iyi çalışır ve sonuçta romatizmanın vücuda verdiği zarar durdurulur. Romatizmal hastalıktan dolayı eklemde oluşan iltihap, aynı zamanda yumuşak doku aralıkları ve kılcal damarlarda de birikir.Dokularda ödem olur, şişer. Kılcal damarlardaki bu birikintiler hacamatla dışarı alınır.İltihaptan dolayı oluşan ödem ve ağrılar hacamatla giderildiği için ,hasta büyük oranda rahatlar.Böylece  hacamat tedavisiyle romatizmanın zararlı etkileri azalarak hastanın uzun yıllar rahat yaşaması sağlanır.

Hacamat(Cupping terapi)tedavisi  tamamlayıcı tıp türüdür ve çok önemli bir tedavidir . Hacamat tedavisi  ağrıyı azaltır ve kan dolaşımını artırır. Aynı zamanda vücudun toksinler ve inflamatuar maddelerini ortadan kaldırır, romatoid için çok etkili bir doğal tedavi olup ağrı ve eklem iltihabını azaltır.

Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) Ve Hacamat Tedavisi

Yüksek Tansiyon kan basıncının sürekli yüksek seyretmesi olarak tanımlanır. Hipertansiyon kalp damar hastalıkları için ciddi risk faktörüdür. Başka bir ifade ile vücuttaki hücre ve dokular da kanda yıllar içinde  biriken toksin, tortu, pıhtılaşma eğilimini artıran, atılamayan kanı yoğunlaştıran maddeler vardır. İnsanların kanı sulandırmak için aspirin alma ihtiyacı duydukları noktada, vücut beyine çeşitli yollarla az oksijen geldiği mesajını gönderir. Beyin de buna cevaben kalbe dokulara daha çok kan pompalaması talimatını verir. Kalp daha çok kan pompalayabilmek için kapasitesinin üzerinde  çalışma eğilimine girer. Bütün bu olanlar yüksek tansiyona sebep olur. Kan dolaşımının tıkanıklıklar sebebiyle yavaşladığı bu dokulara kan pompalamak  kalp büyümesi,  damar sertliği, damar tıkanıklığı hastalıklarına sebep olur.

Hekimin tavsiye edeceği aralıklarla yapılacak  Hacamat Tedavisi ile dolaşımdaki tıkanıklıklar açılacağı için beynin kalbi daha çok çalıştırma talimatına gerek kalmaz ve böylelikle Hipertansiyon Allah’ın izni ile sürekli normale düşer. Bu durumda yapılacak kafa hacamatı hastaları oldukça rahatlatmaktadır.

Tip 1 Diyabet (Diabetes, İnsüline Bağımlı Diyabet) Şeker Hastalığı ve Hacamat

Pankreasın ünsilin üretimindeki yetersizliği sonucu hiperglisemi gelişmesi ile bilinen kronik bir hastalıktır. Ateroskleroz ,nöropati, nefropati ve retonopeti gibi komplikasyonlar gelişir.

Hastaların insülin ihtiyacı vardır.

Ketozis olur.

Genellikle ani başlar.

Beslenme durumu normal veya zayıftır.

 • Hastalık labildir
 • Oral antidibetiklere cevap vermez

BELİRTİ VE BULGULAR

 • Poliüri ve polidipsi
 • Kilo kaybı
 • Yorgunluk
 • Letarji
 • Kas krampları
 • İrritabilite
 • Görme değişiklikleri
 • Okul ve iş performansında azalma
 • Baş ağrısı
 • Anksiyete
 • Göğüs ağrısı ve zorlu solunum
 • batında rahatsızlık ve ağrı
 • Bulantı
 • Diyare

NEDENLERİ

 • Virüs
 • Diyet
 • Yüksek nitrosamin içeren yiyecekler
 • Toksinler
 • Emosyonel ve fiziki stres

Hastalığın Diğer Organlara Etkisi

Kalp ve damar hastalıkları: Tip 1 diyabet uzun süre tedavi edilmezse koroner göğüs ağrılarına, kalp krizine, yüksek tansiyona, damar daralmasına hatta felce bile neden olabilir. Hatta Amerikan Kalp Derneği’nin yaptığı bir araştırmaya göre tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarının yaklaşık % 65’i çeşitli kalp sorunlarıyla karşı karşıya.

Sinir hasarı: Kandaki aşırı şeker özellikle bacaklardaki kan damarlarının duvarlarına zarar verebilir. Bu da karıncalanma, yanma, kaşınma ve batmaya neden olur. Bunlar öncelikle ayak parmaklarında başlar, sonra yavaş yavaş yayılır. Diyabet kontrol altına alınmazsa bacaklarda felce bile neden olabilir. Ayrıca sindirimi etkileyen sinirler hasar görürse kronik bulantı, kusma, ishal ya da kabızlık gibi sorunlar gelişebilir. Erkeklerde ereksiyon problemleri de olabilir.

Böbrek hasarı: Böbreklerimizde  binlerce minik kan damarı kanımızı temizliyor. Tüm diyabetler gibi tip 1 diyabet de, bu hassas filtreleme sistemine zarar verebiliyor. Hatta böbrek yetmezliği gibi sorunlara neden olabiliyor. Bazı durumlarda hasta diyalize girmek zorunda kalabiliyor, hatta nakil bile gerekebiliyor.

Göz hasarı: Şekerin kandaki suyu çektiğini biliyoruz. İşte bu durumda retina ve göz damarlarında sorunlar gelişebiliyor. Katarakta, glokoma hatta körlüğe bile neden olabiliyor.

Ayak hasarı: Şeker yaraların iyileşmesini uzatan bir sorun. Bu durumlarda özellikle ayaklardan açılan yaralar tehlikeli olabiliyor. Açılan yaralar kapanmıyor, mikrop kapıyor ve ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor.

Cilt ve ağız hasarı: Tip 1 diyabet bazı kişilerde bakteriyel ve mantar enfeksiyonları gibi cilt sorunlarına neden olabiliyor. Ya da diş eti iltihaplanması riskini arttırıyor. Bu nedenle tip 1 diyabet hastalarının kişisel temizliklerine önem vermesi şart.

Osteoporoz: Tip 1 diyabet kemik mineral yoğunluğunu azaltarak osteoporoza neden olabiliyor.

Gebelik komplikasyonları: Yüksek veya alçak kan şekeri hem anne hem de bebek için tehlikeli olabilir. Hatta dikkat edilmeyen gebelik şekeri vakalarında erken doğum gerçekleşebilir. Bazı durumlarda ne yazık ki ölü doğum olabilir. Annede de göz problemleri, yüksek tansiyon ve preeklamsi gelişebilir.

İşitme sorunları: Tip 1 diyabet hastaları da dahil olmak üzere tüm diyabet vakalarında sık sık işitme sorunları gelişir.

Tip 1 Diyabet(Diabetes,İnsüline BağımlıDiyabet) Şeker Hastalığı ve Hacamatla Tedavisi

Tip 1 diyabetin (insülin eksikliğine bağlı diyabet) sebebinin  pankreas langerhans adacık hücrelerinin yeterli insülin salgılamaması olduğu bilinmektedir. Sonuç itibariyle pankreas organı kendisinden beklenen görevi yerine getiremediği için kanda insülin hormonu azalmış olur. Vücudun şekeri kullanması insülin hormonunun yeterli olmasına bağlıdır. Kanda insülin yetersiz olursa  kan şekeri yükselir. Pankreas organının incelmiş, pıhtılardan arındırılmış, bol kanla kanlanması tekrar düzenli çalışmasına ve görevi olan insülini yeterli salgılamasına sebep olur. Bu  kural her organ için geçerlidir.Hacamat  her organın düzenli çalışmasına sebep olduğu gibi pankreasın da düzgün çalışmasına sebep olur.

Fibrozit’in Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Temporal bölge-kulak üzeri
 • Kulak tragus önü
 • Skelenuş kapitis
 • Sternokleidomastoid
 • Boynun ön-alt kısmı
 • Pektoralis minor
 • Manubriosternal
 • Anterior ve posteior axiller kıvrımlar
 • Trapez çıkıntı
 • Üst romboidler
 • Alt romboidler
 • İlyak ibik
 • Kalça ortası
 • Rektus femoris ortası
 • Vastus lateralis ortası
 • Patellada kuadriseps bağlantısı
 • Humeral epikondiller
 • Başlangıçta tipik olarak çok sinsidir.
 • Ağrı sabahları,hava durumu,anksiyete,stres ile birlikte artmaktadır
 • Ağrı hafif fizik aktivite veya istirahat dönemlerinde azdır
 • Anomal 4. evre uyku
 • Yaygın halsizlik veya yorgunluk
 • Sıkıntı
 • Kronik baş ağrısı
 • İritabl barsak sendromu
 • Objektif nörolojik bulgularla beraber olmayan subjektif, tam tanımlanamayan şişlik veya uyuşukluk
 • Depresyon
 • Fizik dayanıklılığın azalması
 • Sosyal ilişkilerin azalması

Nedenleri

 • REM fazının kaybı
 • Stress
 • Travma

Risk Faktörleri

 • Uyku düzensizliği
 • Travma
 • Depresyon
 • Hava değişimleri

Fibrozit’in Hacamatla Tedavisi: Bu hastalığa sebep olarak gösterilen travma, stres, hava değişimleri, uyku düzensizliği gibi durumların tedavi edilmesinde hacamattan daha etkili bir medikal tedavi yoktur. Tarama hacamatı ile hastalanmadan önce yapılacak tedaviler belkide fibromiyoziti vücuda hiç uğratmayacaktır.

Lösemide Hacamat Tedavisi

Belirtiler

 • Sıklıkla nonspesifik.Bulgular ilik yetmezliği veya  infiltrasyonuyla ilgilidir
 • Ateş
 • Kanama(örneğin peteşi,purpura,kolay çürük oluşumu veya sızıntı
 • Kemik ağrısı,solukluk,halsizlik
 • Splenomegali
 • Hepatosplenomegali
 • Lenfadenopati
 • MSS tutulmuşsa intrakranyal basınç artması septomları
 • Gingival şişlik

Nedenleri: Kesin nedeni bilinmiyor

Risk Faktörleri

 • Genetik ve kromozomal anormallikler
 • Radyasyona bağlı kalma
 • İmmun yetmezlik durumları
 • Kimyasal maddelere ve ilaca maruz kalma
 • Prelösemi
 • Sigara içme

Hacamatla Tedavi: Lösemide oluşan ve dolaşım bozukluklarına sebep olan ghost cell, amorf cell gibi faktörlerin birikmiş oldukları kılcal damarlardan hacamatla dışarı alınarak hastayı rahatlatacak konservatif tedavi yapılmış olur. Hacamat tedavisi, löseminin gidişatını etkilemekten çok, hasta bünyeyi temizleyerek, hastaya belirli oranda konfor sağlanmaktadır.

 

Karbon Monoksid Zehirlenmesinin Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

Baş ağrısı

 • Kulak çınlaması
 • Bulantı
 • Baş dönmesi
 • Halsizlik
 • Konfüzyon
 • Santral sinir sisitemi depresyonu
 • Senkop
 • Anjina
 • Taşikardi
 • Kardak aritmi
 • Nistagmus
 • Ataksi
 • Nöbet
 • Koma
 • Kardiopulmuner arrest

Nedenleri

 • Karbon monoksid inhalasyonu

Risk Faktörleri

 • Sigara içenler
 • Duman inhalasyonu
 • Soba ve şöminenin bulunduğu kapalı alanlar
 • Kömür madencileri
 • Boya Eritici imalatçıları

Karbon Monoksid Zehirlenmesinin Hacamatla Tedavisi: Bütün zehirlenmelerde ağız yoluyla, akciğer yoluyla, cilt yoluyla vücuda giren zehrin acil müdahale sonrası vücutta kalan kısmı kılcal damarlarda bir ağ gibi takılı kalır. Hacamat ile tedavi edilip vücut taraması yapılırsa atmama yakını vücuttan atılmış olur.

Allerjik Rinit’in Hacamat ile Tedavisi

Belirtiler

Burunda konjestiyon ve akıntı

 • Beyaz,bataklık görünümlü mukoza
 • Burunda polipler
 • Paroksistik aksırık
 • Göz yaşarması
 • Gözler altında karanlık,yarı daire iz
 • Uzun kirpikler
 • Kulak tıkanması ve hassasiyeti
 • Semptomlar çoğu kez uyuma güçlüğü ile beraber seyreder
 • Yorgunluk
 • Ağızdan solunum
 • Boğazda kazıntı,tırmalanma hissi
 • Ses değişmesi
 • İritasyon öksürüğü
 • Burun arkası bölgede sekrasyon ve damlama
 • Burun,damak,göz,kulak kaşıntısı
 • Yüzde-görüntüde sönüklük

Nedenleri

 • Polenler,otlar,toz,maytlar,tükrük kurusu
 • Hamamböceği,çekirge,vb. balıklı yiyecekler

Risk Faktörleri

 • Aile hikayesi
 • Hassas bulunana antijeni ile sık sık karşılaşma
 • Birden fazla hassas olduğu antijenle karşılaşma
 • Atopik dermatit,astım,ürtiker gibi diğer allerjik hastalıkların varlığı
 • Uygun tedaviye cevap alınamaması

Allerjik Rinit’in Hacamatla Tedavisi: Allerjiye sebep olan ve allerjiye tepki olarak olan vücutta biriken metabolitlerinden vücutta biriktiği cilt altı bağ dokusu ve kılcal damarlardan dışarı çıkarılabilmesi için hacamat tedavisi şarttır. Hastayı çok rahatlatır.

Kansızlık, Anemide Hacamat Tedavisi

Hacamat sonucu kan üretimi artar. Bu nedenle kansızlık tedavisinde hacamat güvenli ve etkili bir yöntemdir.

Hacamat sonrası beyaz kan hücreleri yani lökositler kanda rölatif olarak artar. Dolayısıyla bakteri ve virüslere karşı vücut güçlenir.

Hacamat enerji merkezlerini uyararak vücudun zinde kalmasına sebep olur

İnsan bedeni olarak büyüdükten sonra yaklaşık 20 yaşlarından sonra büyüme çok yavaşlar. Bu yaşlardan sonra hareket azlığıyla birlikte toksik kan vücutta birikir. Böylece dolaşım yavaşlamaya ve vücut organlarının performanslarında kusurlar oluşmaya başlar. Artık hacamata ihtiyaç oluşmaya başlamıştır.

Vakumlama yoluyla durağanlaşmış kan dışarı alınmalıdır.

Kan vücuttaki gıda ve oksijeni doku ve organlara transfer eder. Karaciğerde toksinleri zararsız hale getirmeye çalışır. Belirli yaşlardan sonra karaciğer ve kan görevini yeterince yerine getirememeye başlar. Kanın yoğunlaşması ve karaciğerin yağlanmasıyla vücutta durağanlık ve kronik hastalıklara eğilim başlamıştır(Damar sertliği, tıkanıklığı, kas –eklem ağrıları, yorgunluk halsizlik, unutkanlık ve dikkat dağınıklığı, şeker, yüksek tansiyon gibi)

Bu noktada hacamat tedavisi çok önemlidir. Hacamatla kandaki toksinler atılır, kan incelir ve kan yenilenir. Karaciğer yağlanması durur, kısaca vücut gençleşir. Yukarıda sayılan hastalıkların hiçbiri periyodik hacamat olan kişiye kolay kolay uğramaz. Uğrasa da çok hafif etkiler. Bu şekilde birikmiş olan yabancı maddelerin dışarı alınmasının tek yolu hacamattır.

Kurşun Zehirlenmesinin Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Sıklıkla asemptomatik
 • Hafif ve orta derecede toksisite
 • Miyalji,parestezi,yorgunluk,irritabilite ve letarjiye neden olabilir
 • Karında rahatsızlık hissi,artralji,konsantrasyon güçlüğü,baş ağrısı,tremor,kusma,kilo kaybı,kas güçsüzlüğü
 • Ağır toksisite
 • Gastrointestinal tip-iştahsızlık,metalijik tat,konstipasyon,intestinal spazmnedeniyle bazen karın rijidesi ile birlikte olan ,şiddetli kramplar
 • Nöromüsküler tip-genellikle ağrısız ekstansör kaslara sınırlı periferik nörit
 • Serabral tip veya kurşun ansefolapatisi-konvilziyonlar,koma,nörolojik defektler dahil uzun dönem sekeller,mental gelişmenin gecikmesi,kronik hiperaktivite

Nedenleri: Kurşun tozlarının veya buharının inhalasyonu veya kurşun alımı

Risk Faktörleri

 • Pikalı çocuklar
 • Demir eksikliği anemisi olan çocuklar
 • 1970 den önce yapılmış ve kurşunlu boyalarla boyalı boyalı evde oturanlar veya buraları sık sık ziyaret edenler
 • Konvülziyonlu çocuklar
 • Hiperkinetik veya içe dönük davranışlı çocuklar
 • Kurşun işçisinin elbiselerinden kaynaklanan toz
 • Kurşundan yapılmış veya kurşun ile lehimlenmiş borulardan geçen suda çözünen kurşun
 • Kurşunla sırlanmış seramikler,özellikle asitli yiyecek ve içecekler
 • Renkli mürekkeple boyanmış plastik ekmek torbalarının ters çevrilerek içinde gıda saklanması
 • Evde yapılan,yöresel özellikleri olan çeşitli ilaçlar
 • Hobiler-çanak-çömlek yapma,atış yerlerinde hedefe ateş etme,kurşun asker yapma,resim yapma,kurşundan patlayıcı yapma,olta kurşunları hazırlama,boyalı bardak yapma,araba ve bot tamir etme,evleri yeniden düzenleme
 • Meslek nedeniyle maruz kalma-su tesisatçıları,boru  döşeyen işçiler,kurşun madenlerinde çalışan işçiler,oto tamircileri,cam imalatçıları,gemi yapımcıları,matbaacılar,plastik imalatçıları,köprü rekonstrüksiyon işçileri
 • Diyetle ilgili-çinko veya kalsiyum eksikliği

Felç(İnme)’te Hacamat Tedavisi

Belirtiler

 • Değişken-Etkilenen arteriyel sisteme bağlıdır.
 • Hemiparezi
 • Hemianestezi
 • Tek yanlı santral fasyal felç
 • Homonim hemianopsi
 • Afazi,apraksi

Nedenleri

 • Koroner  arter hastalığı
 • Hipertansiyon
 • Serebral ateroksleroz
 • Kardiak trombüs ve emboli
 • Yabancı cisim embolisi
 • Sıklıkla gut,diyabet,hipertansiyon gibi hastalıklar inmeden önce 5-10 yıl gibibir süre tedavisiz kalmışlardır

Risk Faktörleri

 • Birçoğu yaşam stili ile ilgili ve önlenebilir durumlardır.Bu tür risk faktörleri arasında sigara içilmesi,obezite,alkol kullanımı,inaktivite,ilaç ya da madde kullanımı,stress
 • Etnik özellik risk faktörü olmakla birlikte etnik özelliğin yukarıdaki risk faktörleriyle ilişkisi öncelikle dikkate alınmalıdır

İnme Rehabilitasyonu Ve Hacamat Tedavisi: Koroner arter tıkanıklığı, hipertansiyon(yüksek tansiyon), damar içi pıhtılaşma, diyabet gibi hastalıklar inme riskini en çok taşıyan hastalıklarıdır. Bu gibi patolojilerin en önemli olmazsa olmaz tedavisi acilen yapılması gereken vücut tarama hacamatıdır.

Servikal Spondilozis’in Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Sıklıkla kola yayılan arka ense ağrısı
 • Skapula ağrısı
 • Kollardaki ağrı bileklere kadar kolun dış kenarında olur
 • Skapula veya kol radiküler ağrıları ense ağrısı olmaksızın olabilir
 • Ön osteofitler nedeniyle disfaji gelişebilir
 • Üst veya alt ekstremite güçsüzlüğü
 • Mesane vaya barsak inkontinansı gelişebilir
 • Eğer nörosentral eklemi tutarsa vertebral artere bası yapabilir ve baş dönmesine ,kulak çınlamasına veya gözlerde görüntü bulanmasına neden olabilir.Semptomlar boynun minör travmaları veya aşırı hareketleri ile alevlenebilir
 • Genellikle boyun ekstansiyon kaybı olur
 • Leteral fleksiyon  ayakta gergin durumda oldukça sınırlıdır veya yatay pozisyonda artmıştır
 • Traktus longitudinalis işaretleri kendilerini pozitif Babinski olarak ağır vakalarda gösterebilir
 • C5 -6 Segmentinde pektoralis major ve bisepsis duyarlılığı olur
 • C6-7 segmentinde triseps duyarlığı olur

Nedenleri

Disk boşluğunda daralma ve osteofitle kendini gösteren dejerenatif değişiklikler

Risk Faktörleri: Yok

Servikal Spondilozis’in Hacamatla Tedavisi: Ense ağrısı scapula ağrısı belirrilerini, disk aralığında daralma tedavilerini hacamatla destekleyip eklemin yumuşamasını, esnemesini sağlayabiliriz.

Siyatik’in Hacamat ile Tedavisi

Siyatik halk arasında bir hastalık olarak bilinse de, aslında bir sinire verilen addır. Belimizin alt kısmından çıkan 3-4 sinir kökünün birleşmesi sonrası oluşan bu sinir kalça arka bölümünde leğen kemiğinin içindeki delikten geçerek bacak arka yüzü boyunca ilerler ve diz çevresinde dallara ayrılarak bacağımızın kuvvetini, hissini, refleksini yani tüm elektriğini iletmiş olur. Bu siniri veya beldeki köklerini sıkıştıran veya geren birçok sebep öncelikle ağrıya yol açar. Buna da siyatik ağrısı deriz.

En önemli sebep beldeki kökleri sıkıştıran bel fıtığı dır. Ama aynı sinir sıkışıklığına yol açan omur kaymaları, omurdaki dar kanal, tümörler, kistler, iltihaplarda da benzer ağrı oluşabilir. Bazen leğen kemiği içinde veya bacak içinde ilerlerken de siyatik sinir tuzaklanmaya bağlı sıkışabilir. Büyük siyatik siniri salgı bölgesindeki sinir ağından çıkar ve dikey olarak kalçanın arkasından, dizin arka bölümüne dek iner. Dizin arkasında iç ve dış siyatik siniri olarak ikiye ayrılır ve ayaklara uzanır. Hem duyarlılık, hem de hareket siniridir. Küçük siyatik kuyruk sokumu sinir ağının alt dalıdır. Büyük siyatik sinirinin yangılanması, omurganın biçim bozukluklarına neden olan eklem yangısı ya da bir omurun yer değiştirmesi nedeniyle sinir üzerine ya da köküne yapılan basınç, metabolizmaya ilişkin zehirli ya da bulaşıcı hastalıklar sonucu siyatik hastalığı oluşabilir. Hastalık, kalçaya doğru yayılan bel ağrılarıyla başlar. Ağrı, sinir boyunca, bacağın arkasını izleyerek kasıktan ayağa dek yayılır. Ağır durumlarda bacak güçsüzleşir, diz ve bilek refleksleri azalır.

Hastalık genelde hapishane hastalığı olarak da bilinir. Sinirin gerilmesi veya sıkışması esâsına dayanan belirtiler de, hastalığın tanınmasında önem arz eder. Hasta sırtüstü yatarken gerilmiş hâlde bulunan bacak yavaş yavaş yukarı kaldırılır ve bu sırada uyluğun arka yüzünde bacağa, hattâ ayağa kadar yayılan çekici bir ağrı husûle gelmesi, siyatik lehinedir. Bacak ne kadar yukarı kaldırılırsa, ağrı da o kadar şiddetlidir. Siyatik sinir köklerinin hasarlarında hasta bacağın kaldırılmasıyla sağlam bacakta da ağrı meydana gelebilir. Siyatiğin meydana gelmesinde; Omur disk fıtıkları başta olmak üzere , tümörler, omurganın kireçlenmesi, omurga veremi, omurganın alt kısımlarında yerleşen doğuştan veya sonradan olma değişiklikler (sakralizasyon, lumbalizasyon, kırıklar, spina bifida), leğen kemiklerinin ve bu bölgedeki organların hasarlanmaları rol oynayabilirler. Bu bozukluklar siyatik sinirini herhangi bir yerinde, basınç altında bırakıp veya gerilemesine yol açarak siyatik tablosuna yol açarlar. Bunlar arasında en mühimi ve en çok rastlananı bel fıtığı da denen disk hernilerdir. Ayrıca siyatik sinirinin damarlarıyla ilgili bozukluklar, gut, şeker hastalığı, sıtma, bâzı tahriş edici ilâçların siyatik sinir çevresine şırınga edilmesi de siyatik nevraljilerine yol açabilir. Uzun süren vakalarda bacakta hareket ve his bozuklukları, kaslarda erime bulunabilir.

Siyatik’in Hacamatla Tedavisi: Siyatik in temelinde olan sinir kök basısı ancak o bölgedeki ödemin çözülmesi tıkanıklığın açılıp dolaşımın rahatlaması ile bu bası ortadan kalkar ve hasta rahatlar. Hacamat tedavisi bel ve siyatik hattına uygulanır.

Varikosel’in Hacamatla Tedavisi

Varikosel Nedir?

Spermatik kordondaki toplardamarların genişleyip kıvnmlaşmasıyla varise dönüşmeleri durumuna ‘Varikosel’ denir. Genellikle 20-30 yaşlarında ve bekarlarda ortaya çıkmaktadır. Skrotum derisinde, kıvrımlı varisleşmiş damarlar görülür. Çoğu vakada herhangi bir yakınma ortaya çıkmaz. Bazı vakalarda ise ağrı gelişebilir. Gerektiğinde ameliyatla varisler çıkartılabilir. Varikoselin kısırlık nedenleri arasında Önemli yeri vardır.

Spermatik toplardamarlann (ersuyu kordonu toplardamarlarının) genişleme­siyle ortaya çıkar. Başka hastalıklara bağlı olarak toplardamarlarda yukarıya doğru kan akımının engellendiği ve özellikle sol böbrekte tümörün yol açtı­ğı semptomatik (belirtisel) varikoselden farklıdır. Hastalık hemen her zaman sol tarafta görülür. Bacaklarda görülen va­rislerde olduğu gibi, toplardamar doku­sundaki hatalı oluşumun ardından orta­ya çıkar.

Hastalık genellikle pleksus pampiniformisin (ersuyu kordonu top­lardamar ağı) Ön grubuna yerleşir. Daha çok sol tarafta görülmesinin nedeni, bu taraftaki spermatik toplardamarın sağ taraftakinden farklı olarak doğrudan böbrek toplardamarına ağızlaşmasıdır. Burada herhangi bir kapakçık sistemi bulunmamaktadır. Kendi başına ağır bir hastalık olmayan varikosel, daha çok genç erkeklerde görülür ve ayakta dura­rak iş yapan kimselerin karşılaştığı bir meslek hastalığı niteliğini taşır.

Hareket edildiğinde ağrı ve ağırlık duyulur, ha­reketlerde zorlanma meydana gelir.Varikosel, tanısı kolay konabilen bir hastalıktır. Hasta ayakta dururken, er-bezi torbasının (skrotum) elle yoklan­ması sırasında yumuşak kıvamda, es­nek ve ağrısız toplardamar paketleri ele gelir. Hasta yatar duruma geldiğinde bu bulgular azalır. Söz konusu paketler ço­ğunlukla skrotumun yüzeyel toplarda­marlarının varisleriyle birlikte bulunur. Tabloya ağrı, ağırlık hissi, hareketlerde zorlanma gibi işlevsel belirtiler eşlik eder.Hastalığın gidişi değişkenlik göste­rir.

Bazı olgularda hastalık çok hızlı bi­çimde kötüleşir. Bazı durumlarda ise daha başlangıç döneminde iyi gidişli-dir. Hastalığın gidişme ve hastanın mesleğine göre uygun bir tedavi planı oluşturulur.

Varikosel’in Hacamatla Tedavisi: Her türlü toplar damar içi birikimlerin çözümü hacamat olduğu için burada da spermatik kordon etrafı toplar damar içi pıhtı tortu birikimini önlemek ancak bölgesel hacamat tedavisini yoğun olarak yaparsak mümkün olur.

Vitiligo’nun Hacamat ile Tedavisi

Belirtiler

Pigment kaybı

 • Bölgesel güneş yanığı
 • Kaşıntı%10
 • Saçların erken kırlaşması %35
 • Koebner fenomeni

Nedenleri : Etyolojisiaçık olmamakla beraber melanositlere karşı otoimmun bir reaksiyon oluştuğu düşünülmektedir

Risk Faktörleri

 • Pozitif aile hikayesi
 • Otoimmun hastalıklar

Vitiligo’nun Hacamatla Tedavisi: Otoimmun hastalık olan hastalıklarda tarama hacamatı yapılması metabolik ve hormonal dengeyi sağlayacağı için çok etkili olur.

Gut’un Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Bir veya iki eklemde hiperakut başlar.Bir veya iki eklemde hiperakut başlayan ağrı,şişme, kızarıklık, sıcaklık ağrı,şişme, kızarıklık, sıcaklık
 • Yumuşak dokuda kızarıklık, şişme,sıcaklık
 • Hassasiyet
 • Akut atak tedavi edilmezse 2-21 gün sürebilir
 • Ataklar tekrarlayıcıdır ,ikinci atak bir yıldan önce olur
 • Tekrarlayan ataklar daha uzun sürebilir
 • Nadiren poliartiküler olur
 • Tedavi edilmeyenlerin %50 sinde 3-42 yıl içinde kronik artrit gelişir
 • İnflamatuar sinovyal efüzyon
 • Cilt altı vaya kemikler arası nodüller
 • Subkutan nodüller ürat kristallerinden meydana gelir
 • Ateş, titreme
 • Karpan tünel sendromu
 • Böbrek taşları

Nedenleri

 • Hiperürisemi
 • Aşırı et ürünü ile beslenme
 • Doğuştan metabolizma bozukluğu
 • Zehirlenme

Risk Faktörleri

 • Etanol alımı
 • Aile hikayesi
 • İlaçlar,aminofilin, kafein, kortikosteroid,sitotoksikler,diazepam,difenhidramin,diüretikler,dopamin,epinefrin,etambutol,alfa metil dopaB12 ve C vitamini

Gut’un Hacamatla Tedavisi: Her türlü birikintiyi vücuttan uzaklaştırmanın en iyi yolu hacamattır. İnsan vücudunda Birikintilerin en yoğun olduğu yer bazı bölgelerdeki cilt ve cilt altı dokusudur. Şişme, hassasiyet, böbrek taş oluşumu bu yolla önlenir. Vücut tarama hacamatı periyodik olarak yapılır.

Burkulma ve İncinmeler’in Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Ağrı
 • Şişlik
 • Eritem veya ekimoz
 • Hassasiyet, ağrı
 • Şiddetli durumlarda yürüyüş bozukluğu
 • Eklemin hareket alanı azalmıştır veya tam hareketsizlik gelişir

Risk Faktörleri

 • Uygun olmayan ayakkabı
 • Uygun olmayan veya ağır gelen egzersizler

Burkulma Ve İncinmeler’in Hacamatla Tedavisi: Travma sebebi ile şişlik, ağrı, hassasiyet, eklem hareket bozukluğu gibi şikayetlerin en hızlı ve etkin giderilmesi ancak bölgesel hacamat tedavisi ile mümkün. Bu konuda medikal tedaviye göre hacamat ve akupunktur tedavisi daha yüz güldürücüdür.

Bursit’in Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Ağrı,hassasiyet ve etkilenen bölgede hareket azalması
 • Eritem
 • Şişlik
 • Bazen krepitasyon

Nedenleri

 • Bursitler akut veya kronik olabilir ve genelde etyolojisi bilinmez
 • Enfeksiyöz,travmatik,enflamatuar ve gut kaynaklı çeşitli bursit tipleri vardır
 • Daha seyrek olarak romatoid artrit veya tüberkuloz  ile gut ve psödogut neden olabilir

Risk Faktörleri: Ağır sık tekrarlanan hareketler yapanlar veya aktivitelerinin düzeylerini birden yükseltenler ile uygunsuz veya aşırı gerilme yaralanmaya neden olabilir

Bursit’in Hacamatla  Tedavisi: Bursit tedavisinde önemli olan bölgesel hacamat tedavisi ile o bölgedeki canlanmayı canlanmayı artırıp iyileşmeyi hızlandırmaktır. Ağrı hassasiyet şişlik ve eriten giderilir. Tedavinin bir bölümünde akupunktur ve nöral terapi uygulanabilir. Eğer temelde enfeksiyon varsa etkene yönelik tedavi de uygulanabilir.

Demans’ın Hacamatla Tedavisi

 • Kısa ve uzun dönemli bellekte bozulma
  Yargıda bozulma
 • Soyut düşüncede bozulma
 • Afazi
 • Apraksi
 • Agnozi
 • Anomi
 • Kişilik değişiklikleri,duygusal patlamalar,huzursuzluk,hiperaktivite,dolaşma
 • Uyku bozukluğu
 • Duygurum bozukluğu
 • Üriner enkontinas
 • Gaita enkontinansı
 • Rijidite
 • Tremor
 • Halüsinasyonlar
 • Delüzyonlar
 • Belirgin paranoid tavırlar
 • Kilo kaybı
 • Nöbetler

Nedenleri

 • Genetik yatkınlık
 • Kortikal demanslar,parkinsonizm,progresife supranüklüeer palsi, Huntingon hastalığı başlıca nedenlerdir
 • İkincil demanslar-Hipotiroidi,B vitamini eksikliği,normal basınçlı hidrosefali,AİDS

Risk Faktörleri

 • Artan yaş
 • Ateroskleroz
 • 2l trizomisi
 • Kafa travması hikayesi
 • Merkezi sinir sistemi enfeksiyonu hikayesi

Demans’ın Hacamatla Tedavisi: Merkezi ve periferik sinir sistemi hastalıklarının bütününde sinir hücrelerinin daha iyi kanlanıp oksijenlenmesi için, damar sertliğinin oluşmaması için hacamat tarama tedavisi ve akupunktur tedavisi çok etkilidir. En iyi hacamat hastalık öncesi yapılan hacamattır ilkesinin tam anlamı ile geçerli olduğu yerlerden biri bu demans tedavisidir. Meslek hayatımda periyodik olarak hacamat yaptıran hiçbir yaşlı görmedimki demans olsun.

Demans belirtilerinin bütünü ele alınırsa tedavisinde beyine sinir hücrelerine giden kanın mikropıhtıların arındırılmasında, kanın yenilenip oksijen taşıma kapasitesinin artmasında, damar tıkanıklıkların açılmasında şikayetlerin önemli ölçüde azalacağı hastalığın ilerlemesinin yavaşlayıp hatta belki duracağı aşikardır. Bütün bunlar gerçek detoks olan hacamatla mümkündür. Sonradan yaklaşık 10 seans akupunktur hasta için zindelik verici olur.

Derinin T Hücreli Lenfoması’nın Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Tümörler
 • Plaklar
 • Egzama benzeri döküntüler
 • Kaşıntı
 • Eksfolyatif eritroderma
 • Deride ülserler
 • Lenfadenopati
 • Hepatomegali
 • Splenomegali

Nedenleri: Bilinmiyor

Risk Faktörleri

 • HTLV-I
 • Petrol kimyasalları,metaller ve çözücülerle temas

Derinin T Hücreli Lenfoması’nın Hacamatla Tedavisi: Bu gibi kanser tedavisinde medikal ve cerrahi tedaviye ek olarak semptomatik plaklar kaşıntı, kanserojen den arınma ödem çözülmesi basıların kalkıp ağrıların azalması için hacamat elzemdir.

Erizipel’in Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Başağrısı
 • Ateş ve titreme
 • Eklem ağrısı
 • Kaşıntı
 • Ciltte görünüm bozulması
 • Vezikül gelişmesi
 • Yüzde kızarıklık
 • Eritem
 • Eritamatöz alanların aniden açığa çıkması
 • Veziküllerin dökülmesi
 • Yüzde sık görülür,özellikle burun ve kulaklar
 • Ateş, benzer cilt lezyonlarından ayırtetmede önemlidir

Nedenleri: A grubu B hemotolik streptekoklar

Risk Faktörleri

 • Ameliyat yaraları
 • Çatlak ciltler
 • İnflame ciltler
 • Travmatik yaralar
 • Bacakta ülser,staz ve dermatitler
 • Diabet, malnutrisyon ve nefrotik sendrom gibi kronik hastalıklar
 • İmmun yetmezlik

Erizipel’in Hacamatla Tedavisi: Medikal tedavinin yanı sıra immun yetmezlik olduğu için bu konuda destekleyici tedavi olarak hacamat ve akupunktur önerilebilir.  Hastalığa sebep olabilecek risk faktörleri diyabet, bağışıklık sistem zayıflığı, ameliyat yaraları, çatlaklar gibi sebeplerin tedavisinde hacamat ve akupunktur tedavileri çok etkilidir .Ayrıca semptomatik olarak baş ağrısı eklem ağrısı içinhacamat ve akupunkturdan hasta yararlanabilir.

Bruselloz’da Hacamat Tedavisi

Belirtiler

 • Ateş
 • Aynı zamanda : kilo kaybı, depresyon,huzursuzluk,hepatosplenomegali
 • Karaciğer fonksiyon kaybı
 • Gastrointestinal bulgular
 • Orşit,epididimit
 • Nefrit
 • Sistit
 • Akciğer-öksürük ve diğer akciğer bulguları görülebilir,akciğer grafileri normal olabilir
 • Deri-çoğu geçici,özgül olmayan döküntüler tanımlanmıştır
 • Göremenin bozulması,gözde ağrı olması
 • Kronik yorgunluk sendromu ve çeşitli nöropsikiyatrik bulgular tanımlanmış
 • Aynı zamanda lokal süpüratif infeksiyonlar

Nedenleri

 • Doku veya sütten geçebilir
 • En ağır formları:B melitensis,B.suis,aynı zamanda B canis,B. abortus mukoz membran bütünlüğü bozulmuş deriden girer nadiren inhalasyon yoluyla geçer

Risk Faktörleri

 • Mesleki veterinerler,etle uğraşanlar,tarla işçileri,aşı ve kaza sonucu bulaşma riski olanlar
 • Pastörüze olmamış süt ürünleri,peynir tüketimi
 • Endemik olduğu ülkelere seyahat edenler
 • Kronik, immünsüprese olan hastalıklarkötü seyreder
 • Demir eksikliği,hastalığa duyarlılığı artırır

Bruselloz da Hacamat ve Akupunkur tedavisi: Enfeksiyona yönelik bağışıklık sistemini güçlendirici ve semptomlara yönelik hacamat ve akupunktur tedavileri medikal tedaviye ek olarak tamamlayıcı tedavi olarak hastalığın iyileşmesinde büyük katkısı olur.

Fibromiyalji’nin Hacamatla Tedavisi

Fibromiyalji yaygın ağrıya neden olan ve çok sık görülen bir romatizmadır. Esas olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkilemektedir. Bir eklem hastalığı değildir, eklemi tutmaz ve şekil bozukluğu yapmaz. Bir çeşit iltihaplı olmayan yumuşak doku romatizmasıdır. Kadınlarda erkeklere göre 7 kat daha fazla görülür. Daha çok erişkinlerin (35-60 yaş) hastalığıdır.
Ağrı fibromiyaljinin en önemli belirtisidir. Omuz, boyun gibi tek bir bölgede olabildiği gibi yaygın olarak da hissedilebilir. Fibromiyalji ağrısı hastalar tarafından yanma, acıma, hassasiyet, karıncalanma, üşüme ya da kemirici ağrı gibi değişik şekillerde tarif edilebilir. Ağrıya el ve ayaklarda şişlik hissi eşlik edebilir. Ağrı gün içinde, hava şartlarına, uyku bozuklukları ve strese bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ağrı, bazen vücudun bir yarısında daha yoğun hissedilebilir.
Çoğunlukla genel fizik muayene normal ve hastalar sağlıklı görünümde olsa da kasların ayrıntılı muayenesi ile belli noktalarda bu hastalık için tipik hassas noktalar bulunur.
Yorgunluk hissi, fibromiyaljinin diğer önemli bir belirtisidir ve hastaların yaklaşık %90’nında gözlenir. Hastaların bir kısmı da genel dayanıklılıkta azalma ve çabuk yorulmadan yakınırlar. Hastaların çoğunda uyku bozuklukları ve sabahları yorgun kalkma görülebilir. Uykuya dalmada güçlük olmasa da derin uyku kısmı bozulmuştur ve gece sık sık uyanma olabilir.
Hastaların yaklaşık dörtte birinde depresyon bulunabilir. Kendini kötü hissetme gibi duygu durum bozukluğu ise çok daha sık görülebilir. Bazı hastalarda da konsantrasyon güçlüğü, basit zihinsel işlevlerde yavaşlama gözlenebilir.
Baş ağrısı ve migrenin fibromiyaljili hastalarda sık görüldüğü bilinmektedir. Ayrıca karın ağrısı, kabızlık – ishal atakları, idrar yakınmaları, ciltte ısıya karşı hassasiyet ve renk değişiklikleri de görülebilir.

Fibromiyalji tanısı nasıl konur?
Fibromiyalji tanısı hastada yaygın ağrı ve belirli hassas noktaların varlığı ile klinik olarak konur. Bu hastalığa özel laboratuvar testi ya da röntgen bulgusu yoktur. Testler ancak fibromiyaljiye benzer bulgular yapabilen diğer hastalıkların (tiroid bozuklukları, romatoid artrit, lupus, enfeksiyon gibi) ayırt edilmesinde yardımcıdır. Detaylı hastalık öyküsü alınması ve fizik muayene yapılması ile kronik ağrı ve yorgunluk yapan diğer hastalıklardan ayrılmalıdır.

Fibromiyaljinin nedeni nedir?
Nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Fibromiyalji ile uyku bozuklukları arasında bir ilişki olabileceği düşünülmektedir.
Bir çok faktör, ayrı ayrı ya da bir arada fibromiyaljiyi başlatabilir. Örneğin hastalıklar (grip gibi enfeksiyonlar başta olmak üzere), ruhsal travmalar, fiziksel travmalar, beyinde biyokimyasal değişiklikler (serotonin düzeylerinde bozukluk gibi) ve hormonal bozukluklar, yaygın ağrı, yorgunluk ve uyku bozukluğu yaparak fibromiyaljiyi tetikleyebilir. Son zamanlarda fibromiyaljili hastalarda kaslarda basit incinmelere karşı hassasiyet olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle, uygun olmayan egzersizler ya da kötü duruş pozisyonunun bu hastalığı artırabileceği unutulmamalıdır.

Fibromiyalji Hacamatla nasıl tedavi edilir?

 • Kas ve dokulardaki ağrı veya tutukluğu giderir.
 • – Ağrıyı tetikleyen noktalardan hacamat yapılarak ağrılar azaltılır
 • – Genel kasların hareket esnekliğini artırır
 • – Depresyon ve stresi azaltır.

Hacamatla, kılcal damarlardaki tıkanıklıklar açılır. Kandaki ve dokulardaki gaz ve toksinlerin hacamatla atılması, hacamat yapılan bölgeye bağlı damarlardaki kan akımını canlandırır. Hacamat, dokuların beslenmesi ve oksijenlenmesini artırır, sertlikleri ve ödemleri çözer. Hacamat kan üretimiyle görevli organları (kemik iliği, karaciğer, dalak) uyarır, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandırır, ağrıları giderir, hastalıkları önler. Kansızlık, bel tutulması, eklem ağrıları, baş ağrıları, bel, boyun fıtığına ve kireçlenmesine bağlı ağrılar, dalak, karaciğer hastalıkları, enfeksiyonlar, sinirsel, psikolojik ve her türlü hastalığın tedavisinde etkili olduğu belirtilmektedir. Süreklilik arz eden kronikleşmiş birçok hastalıklarda; migren, romatizma, mide bağırsak rahatsızlıkları, el ve ayaklarda üşüme, şeker hastalığı, zihnî ve ruhî birçok hastalıklarda, böbrek hastalıklarında kan vermenin faydası bilinmektedir. Vücudun farklı bölgelerine uygulanan hacamatın fibromiyalji hastalığında da  iyi neticeler verdiği tecrübelerle ortaya konmuştur.

Portal Hipertansiyon’un Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Hematemez
 • İştahsızlık
 • Karın ağrısı
 • Konfüzyon
 • Hemorhoid
 • Assit
 • Hepatomegali
 • Sarılık
 • Asteriksis
 • Reflekslerde artış
 • Batın duvarında kolleteraller
 • Abdominal üfürüm
 • Kanla dolu mide

Nedenleri

 • Portal kan akımına karşı artması
 • Karaciğerin alkolik sirozu
 • Portal ven trombozu
 • Şistomiazis
 • Doğumsal karaciğer fibrozu
 • Sirozla birlikte viral hepatit
 • Budd-Chiari sendromu
 • Kronik aktif hepatit
 • Sağ ventrikül yetmezliği
 • Dalak veni obstrüksiyonu
 • Miyeloproliferatif hastalıklar
 • Lenfoproliferatif hastalıklar
 • Kriptojenik

Risk Faktörleri:Herhangi bir karaciğer hastalığı

Portal Hipertansiyon’un Hacamatla Tedavisi: Portal hipertansiyon da sonuçta ven damar içi kan basıncı yükselmiş olup bölgesel olarak cilt altı vasıtası ile damar tıkanıklığı yapan  sebeplerin mikropıhtıların vücut dışına alınması garegi vardır. Bu ancak hacamatla mümkündür.
Portal ben trombozu önlenmiş hasta şikayetleri giderilmiş olur.

Gaita Pekişmesi’nin Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Diare olarak izah edilen gaita enkontinansı
 • Yemek sonrası karın ağrısı
 • Tenezm
 • Kolik ağrı
 • Bulantı,kusma
 • İştahsızlık,kilo kaybı
 • Baş ağrısı
 • Halsizlik
 • 39.5′C a varan ateş
 • Taşikardi
 • Taşipne
 • Sık idrara gitme,enkontinas
 • Sol alt kadran ve rektum bölgesinde palpe edilebilen büyük gaita kitlesi

Nedenleri

 • Liften fakir diyet
 • İlaçlar
 • Lokal ya da jeneralize nörojenik barsak hastalıkları
 • İstemli dekofasyonu durduran rektal ağrı durumları(anal,fissür,hemoroid)
 • Obstrüksiyon yapan neoplastik ya da enflamatuar lezyonlar
 • Hipotiroidizm
 • Hipokalemi
 • Hiperkalsemi
 • Gastrointestinal moliliteyi durduran hormonların fazlalığı

Risk Faktörleri

 • Bakımevleri
 • Psikojen hastalıklar
 • Hareketsizlik
 • Pika
 • Kronik böbrek yetmezliği;renal transplant alıcıları

Belirtiler

 • Obsesyonlar veya kompulsyonlar bir gün içinde bir saatten fazla zaman alır ve belirgin sıkıntı ve güçlük oluşturur.
 • Obsesyonlar tekrarlayıcıdır. Hasta düşüncelerini başka düşünceler ya da hareketleri ile nötralize etmeye ya da durdurmaya çalışır
 • Gerek obsesyonlar gerekse kompulsyonlar başka bir zihinsel bozukluğa bağlı değildir
 • Kompulsyonlar tekrarlayıcıdır. Davranışların amacı düşünceleri yanıtlamak ya da düşünceleri nötralize etmektir.Örneğin şüphe düşüncesine yanıt olarak kontrol etme(kapılar,kilitler pencereler ya da araba ile gittiği yoldan tekrar geçerek başka birine zarar verip vermediğini kontrol etme)
 • Tekrarlayıcı ya da törensel el yıkama davranışı da bulaşma korkusuna yanıttır
 • Olguların %80,90′ ı obsesyonlar ve kompulsiyonlara sahiptir
 • %10-19′nun ise sadeca obsesyonları vardır
 • %5 olgu törenleri kendilerini rahat hissedene kadar tekrarlarlar,tanımlanabilen bir obsesyonları yoktur
 • Biriktirme ve obsesif yavaşlıkta iki ayrı kategori olarak  tanımlanmaktadır

Nedenleri: Nörotransmitterlerin disregülasyonu

Risk Faktörleri: Tek yumurta ikizlerinde büyük bir konkordan ve aile yüklülüğü

Obsesif Kompulsif Bozukluk’un Hacamatla Tedavisi:  Obsesif kompulsif  davranış bozukluklarında beyinde yeterli kan dolaşımı olmadığı ve endorfinin yeterli salgılanmadığı düşünülür. Hacamat tedavisive akupunktur tedavisi bu gibi hastalıklarda çok yüz güldürücü sonuçlar  verir.

Bronşiolitis Obliterans Ve Organize Pnömoni’de Hacamat Tedavisi

Belirtiler

 • Birçok vaka soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkar ve 4-10 veya daha uzun sürer.Birçoğunda antibiotik tedavisi başarısız kalır.
 • Ateş
 • Kuru öksürük
 • Kilo kaybı
 • Dispne ciddi olabilir
 • İlgili bölgede raller ve bazen wheeze
 • Halsizlik

Nedenleri

 • İdiopatik.Toksik inhalasyon ,post mikoplazma, viral ve bakteriyel enfeksiyon,aspirasyon ve immunolojik faktörler gibi bir takım uyaranlara karşı kompleks bir cevap.

Risk Faktörleri

 • AİDS
 • Transplantasyon hastaları dahil, immun yetmezlikli hastalar

Bronşiolitis Obliterans Ve Organize Pnömonide Hacamat Tedavisi: Medikal tedaviye tamamlayıcı olarak esas problem olan bağışıklık sistemi zayıflığı olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirici hacamat noktalarının tedavisi ve akupunkur tedavisi uygulanır.

Anksiyete’nin Hacamatla Tedavisi

Belirtileri

Semptomlar anksiyetenin alt tipine göre değişir.Her olguda tüm semptomlar bulunmaz.

 • Gerçekçi olmayan ve aşırı kaygı
 • Sinirlilik
 • Kötü bir şey olacak beklentisi
 • Taşikardi,çarpıntı
 • Sıstolik klik
 • Hiperventilasyon,boğazda sıkılma hissi
 • Labil hipertansiyon
 • İç geçirme
 • Bulantı ve karın bölgesinde şişlikler
 • Huzursuzluk
 • Paraesteziler
 • Baş dönmesi ve bayılma
 • Kızarma
 • Kas gerginliği
 • Titreme
 • Yerinde duramama
 • Göğüs sıkışması
 • Baş sırt ağrısı,kas spazmı

Nedenleri

 • Panik bozukluğu ve obsesif kompulsüf bozukluk genetik faktörlerle ilgilidir
 • Psikososyal streslergenellikle anksiyete bozukluklarını tetikler belki de genetik yatkınlığı ortaya çıkarırlar
 • Norotransmitter sisteminin bozukluğudur

Risk Faktörleri

 • Sosyal ve maddi problemler
 • Tıbbi hastalıklar
 • Ailede olması
 • Sosyal destek sisteminin olmaması

Anksiyetenin HacamatlaTedavisi: Anksiyete tedavisinde hekim uygulaması periyotlara hasta uyum sağlarsa çok büyük oranda başarı sağlanır. Özellikle vücut tarama hacamatı sonrası yapılan kafa hacamatı çok kıymetli hastayı çok rahatlatıcıdır. Kaygı ,sinirlilik , huzursuzluk, kötü bir şey olacak beklentisi, göğüs sıkışması, baş ağrısı gibi belirtilerin hemen tamamen yok olduğunu hastalarımızda gözlüyoruz. Tabi bu tedavide akupunktur noktalarının alınması ile endorfin etkisinin çok önemi var.Bu hastalıkta hastalarımdan edindiğim tecrübelere göre, vücut tarama ve kafa hacamatından daha etkili bir tedavi yoktur. Hacamat  tedavi etkisi ertesi günden itibaren görünmeye başlar. Sinirlilik, hiperventilasyon, huzursuzluk, çarpıntı, iç geçirme, gerginlik, titreme, yerinde duramama gibi belirtiler hacamat tedavisini izleyen birkaç gün sonra hızla gerilemeye başlar. Bunu ilk anlayan hastanın yakınlarıdır.Hacamat yapana ilk teşekkürü bunlar eder çünkü hastanın (anksiyete) gerginliğinden en çok onlar muzdariptirler.

Bel Fıtığında Hacamat Tedavisi
Bel fıtığı, bel omurlarının arasındaki kıkırdağın aşırı zorlama nedeniyle yerinden kayarak bacaklara gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapması sonucu oluşan bir hastalıktır.

Belirtiler: Hasta belinden kalçasına ve bacağına yayılan ağrıdan şikayet eder. Bu ağrı ayak topuğuna ve parmaklara kadar uzanabilir. Bazı hastalar bacağının arka kısmından bir iple çekildiğini söylerler. Hastanın beli bir tarafa eğilebilir. Zamanla ayakta uyuşma, kuvvet kaybı gelişmeye başlar. İlerlemiş vakalarda idrar ve büyük abdest yapmakta zorluklar oluşabilir.

Bel ağrısı, sadece bel fıtığına değil, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Duruşun kötü olması, egzersiz eksikliği, aşırı kilo belin en büyük düşmanlarıdır. Birçok bel ağrısı insanın belini doğru kullanmaması ile ortaya çıkar. Bunun sonucu olarak da bel kaslarının zafiyeti gelişir. Bel kaslarının zayıflığı sonucunda ağrı ortaya çıkabilir. Bel bölgesinde bulunan kaslar ve limbaolar kolay gerilir ve yırtılabilirler. Bunlar sürekli yapılan belirli aktiviteler örneğin; egilme, kalkma, oturma veyahutta ağır kaldırmak gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Aynı şekilde bir spor aktivitesinde veya trafik kazası sırasında da aşırı gerilim meydana gelebilir. Bunun sonucu olarak ya disklerde bir yırtılma meydana gelebilir. Aynı şekilde osteoartit dediğimiz eklem iltihaplarında çeşitli streslerde, ekonomik bozukluklarda, ailevi sorunlarda, yorgunlukta da yine bel kaslarında spazm meydana gelebilir. Yine birtakım yapısal bozukluklar sonucu örneğin; doğumsal bozukluklari, omurganın skolyoz adı verilen eğrilikleri, yahutta omurgadaki bir eklemin öne veya arkaya kayık olması çok şiddetli bel ağrılarına yol açabilir. Batın organlarındaki birtakım bozukluklar sonucunda yine bele yansıyan ağrılar ortaya çıkabilir. Kadınlara çeşitli jinekolojik sorunlarda da yine bel ağrısı görülebilir. Yine batın ve jinekolojik organların kanserleri bele ağrı şeklinde yansıyabilir. Bu yüzden bel ağrılı hastanın çok ayrıntılı ve ciddi bir biçimde incelenmesi gerekir. Bu noktada hekimin önemi büyüktür. Doğru tanı ancak hekimin incelemesi, fizik muayene sıklıkla çeşitli laboratuvar ve diğer araştırmalarla konur. Burada hekiminizin ayrıntılı biçimde geçmişinizi araştırması, ağrınızın ne zaman başladığı, nasıl başladığı, hangi bölgeye yayıldığı sorularıyla durumu araştırması gerekir. Ayrıntılı bir fizik muayene, laboratuvar testleriyle de tanının konması mümkün olur. Bel ağrılarında bu şekilde tanı konmayıp geçiştirildiği takdirde daha sonra tedavisi imkansız durumlar ortaya çıkabilir.

BEL FITIĞI VE BEL AĞRILARINDA HACAMAT TEDAVİSİ

Omurga boyunca biriken toksinler kan dolaşımını zayıflatarak  omurlar arasındaki kıkırdak dokunun zayıflamasına sebep olur ve o bölgedeki  dokulara baskı yapar. Daha ileri durumlarda bacağa giden siyatik sinirini sıkıştırır. Akupunktur hekimi tarafından uygun bölgelere  yapılacak hacamat ve yağlı kupa terapisi kas gevşetici, ağrı kesici, ödem (şişlik) giderici, bölgedeki kanlanma ve beslenmeyi arttırıcı etkisi, cilt üzerindeki sinir uçlarından verdiği uyarı ile hücre ve doku fonksiyonlarını canlandırır.Bel fıtığı ve ağrılarda  hacamat ve yağlı kupa terapisiyle çok başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Bel ağrısında her ağrı periyotunda bel biraz daha sertleşir ve sertleştikçe ağrı artar.Bu sertlikler zaman içinde sinirlere bası olmasına sebep olur. Zamanla kas gevşetici iğneler bile fayda etmeyecek hale gelir.Ağrılar öyle dayanılmayacak hale gelir ki başlangıçta hiç tercih etmedikleri bel ameliyatına hastalar mecbur kalırlar.Halbuki ağrının ilk aşamasında uygun kasların gevşemesine sebep olacak hacamat tedavisiyle o bölgedeki bası kaldırılır, dolaşım düzelir ,dolaşımdaki tıkanıklıklar açılır, ödem çözülür,kanlanan bölgede   bel kasları gevşer ve ağrılar azalır.Yumuşayan ve gevşeyen bu bölgeye 2 veya 3 seanslık yapılacak yağlı kupa masajıyla, bel fıtığı, bel kayması, bel kireçlenmesini önleyerek sinirler üzerindeki basıyı kaldırma imkanı vardır. Bu yönüyle hacamat ve yağlı kupa masajı(cupping thrapy) hiçbir yan etkisi, riski olmayan son derece güvenilir, maliyeti düşük, komplikasyonu olmayan doğal bir tedavidir.

Alzheimer Hastalığı’nın Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Anormal uzaysal algı
 • Akalkuli
 • Amnezi
 • Anhedoni
 • Anksiyete
 • Afazi
 • Konfobulasyon
 • Demans
 • Depresyon
 • Extrapramidal belirtiler
 • Entellektüel fonksiyonlarda azalma
 • İlgi kaybı
 • Miyoklonus
 • Yakın bellek bozukluğu
 • Huzursuzluk
 • Epileptik nöbet
 • Uyku bozukluğu
 • Çevre ile iletişimde azalma
 • İlerleyici kognitif yetersizlik

Nedenleri

 • Bilinmiyor ,ailesel gibi görünüyor
 • Kanıtlanmamış olasılıklar,yavaş virüs infeksiyonları,metaller,normal yaşlanmanın aşırı ve süratli olaması

Risk Faktörleri: Yaşlanma

Alzheimer Hastalığı’nın Hacamatla Tedavisi: Bu hastalığın tedavisinde asıl olan hastalık oluşmadan önce koruyucu hekimliği ilgilendiren koruyucu hacamat tarama tedavileridir. Benim müşahedeme göre yıllardır hacamat yaptıran hiç kimsenin alzheimer olmadığıdır. Çünkü yılda bir vücudundan tortu ve toksinleri uzaklaştıran kandaki hastalık amillerini kılcal damarlardan dışarı aldıran kişilerde alzheimera sebep olduğu düşünülen virüsler metaller, nörotoksinler nasıl vücutta barınabilir ki.

 

Anemi, Demir Eksikliği Anemisi’nin Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Asemptomatik,başlangıçta
 • Keilozis
 • Efor dispnesi
 • Halsizlik
 • Altta yatan gastrointestinal ülserasyon, neoplazi,uterus hastalıkları, kanayan varisler
 • Baş ağrısı
 • Konsantrasyon güçlüğü
 • İrritabilite
 • Bitkinlik
 • Nörolojik ağrı
 • Solukluk
 • Periferik paresteziler
 • Pika (çamur,boya,buz)
 • Kaşık şekillikırılgan tırnaklar
 • İnfeksiyona eğilim
 • Vazomotor bozukluklar

Nedenleri

 • Kan kaybı
 • Yetersiz demir alımı
 • Kötü demir absorpsiyonu
 • Artmış demir gereksinimi(örneğin bebeklik,adolesan,gebelik)

Anemi, Demir Eksikliği Anemisi’nin Hacamatla Tedavisi: Kemik iliğini  ve karaciğeri uyarmak, kan yapımını uyarmak için çok yüzeysel hacamat, etkili akupunkur tedavisi böyle hastalarda yüz güldürücü sonuçlar almamızı sağlar.

Herpetik Göz Enfeksiyonları’nın Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Göz ağrısı
 • Kırmızı göz
 • Fotokopi
 • Sulanma
 • Görme azalması
 • Cilt ve göz kapağında vezikül ve ağrı
 • Ateş
 • Rahatsızlık

Nedenleri

 • Neonatal HSV
 • Primer okuler
 • HSV ‘nin veya trigeminal ganglionda herpes zoster virüsünün reaktivasyonu
 • Ateş
 • Ultraviole ışını
 • Soğuk algınlığı
 • Sistemik rahatsızlık
 • Mensturasyon
 • Emosyenel stress
 • Lokal travma
 • İmmunosüpresanlar

Risk Faktörleri

 • HSV ile yakın ilişki
 • Varisella enfeksiyonu anemnezi

Herpetik Göz Enfeksiyonlarının Hacamatla Tedavisi: Sebep olan virüs, toksin ve metabolitlerinin kandan vücuttan uzaklaştırılması ve bölgesel olarak dolaşımın kılcal damar tıkanıklıklarının açılması için sırt, kafa, göz etrafına titizlikle hekim uygulaması ile hacamat yapılmalıdır.

Labirentit’in Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Vertigo
 • Sersemlik hissi
 • Fluktuan işitme kaybı
 • Bulantı,kusma
 • Tinnitus
 • Terleme
 • Tükürük sekresyonunda artma
 • Genel halsizlik
 • Hiperkapni
 • Nistagmus

Nedenleri

 • Fizyolojik-vestibüler,vizüel ve somatosensitifsistemindönme,yükseklik gibi dış faktörlerceuyarılması sonucugelişebilir
 • Patolojik-vestibüler yollardaki lezyona bağlı olarak vestibüler dengesizlik
 • İnfeksiyonlar
 • Tümörler
 • Vaskülitler
 • Enfarktüs
 • Ototoksik ilaçlar
 • Kafa travması
 • Nöronitis

Risk Faktörleri

 • Travma
 • Stress
 • İlaçlar
 • Viral enfeksiyona predispozisyon
 • Kardiovasküler hastalıklar
 • Serebro vasküler hastalık

Labirentit’in Hacamatla Tedavisi: Sebep olabilecek yukarıda sayılan enfeksiyon, tümör, ototoksik ilaçlar gibi faktörlerin vücuttan atılması için ve tıkanıklıkların açılması için tarama hacamatı ve kulak arkası bölgelere yapılacak hacamat tedavisi elzemdir.

HİPERTİROİDİ’NİN HACAMATLA TEDAVİSİ

Belirtiler

 • Sinirlilik
 • Aşırı terleme
 • Sıcağa dayanıksızlık
 • Çarpıntı ve taşikardi
 • Dispne
 • Yorgunluk ve güçsüzlük
 • Kilo kaybı
 • İştah artışı
 • Oftalmopati
 • Guatr
 • Tremor
 • Sıcak ve nemli deri
 • Duygusal labilite
 • Çocukta:Linear büyümede hızlanma
 • Oftalmopatiler daha sık görülür

Nedenleri

 • Graves hastalığı-otoimmun
 • Toksik multinodüler guatr
 • İyod eksikliğini takiben aşırı iyod alımı
 • Toksik uninodüler guatr-bilinmiyor

Risk Faktörleri

 • Positif aile öyküsü
 • Kadın cinsiyeti
 • Diğer otoimmun hastalıklar

Hipertiroidi’nin Hacamatla Tedavisi: Medikal tedaviye tamamlayıcı olarak hacamat tedavisi uygulanabilir. Aşırılıkların tümünde hacamat tedavisi elzem olduğu için burada toksinlerin temizlenmesinde, tıkanıklıkların açılmasında hacamat tedavisi kullanılır.

Vulvovajinit, Bakteriyel’in Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Küf ve balık kokulu vaginal akıntı,koit sonrası akıntı artar
 • İnce gri-beyaz vaginal akıntı,bu akıntı vajen duvarına yapışık şekildedir
 • 30 vakada vaginal/vulvar irritasyon
 • % 10 vakada köpüklü akıntı

Nedenleri

 • Polimikrobial;Gardnerella vaginalis. Mobilincus türleri,Mycoplasma hominis,Peptostreptekok, diğer anaeroblar,Provetella,bacteroides,Fusobacterium
 • Lactobasillus
 • Rektumdaki endojen bakteriler infeksiyon kaynağı olurlar

Risk Faktörleri

 • Çok fazla partner
 • Rahim içi araç

Vulvovajinit, Bakteriyel’in Hacamatla Tedavisi: Medikal tedaviye tamamlayıcı olarak bağışıklık sistemini güçlendirmek ve  bölgesel temizlik için hacamat tedavisi uygulanır.

Sinüzit’in Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Nazal konjesyon
 • Sinüs bölgelerinde basınç ve gerginlik hissi
 • Burun akıntısı-bazen kanlı olabilen pürülan akıntı
 • Halsizlik
 • Boğaz ağrısı(bazen)
 • Ateş
 • Çene üst dişlerde eğilmekle artan ağrı(maksiller sinüzit)
 • Kaşlarda ağrı (frontal sinüzit)
 • Göz etrafında ağrı(etmoid sinüzit)
 • Öksürük (bazen)
 • Postnazal akıntı
 • Periobital ödem
 • Semptomlar hava yolculuğuyla artar

Nedenleri

 • Bakteriyel infeksiyon
 • Viral enfeksiyonlar
 • Fungal infeksiyonlar
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası
 • Predispozan faktörler-kronik nazal ödem,koyu mukus,polipler,nazal allerji,ani ısı değişimleri

Risk Faktörleri

 • Allerjik diyatez
 • İmmunsüpresyon
 • Sürekli pozitif hava basıncı
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında hava yolculuğu
 • Diş absesi
 • Kirli suda yüzmek

Sinüzit’in Hacamatla Tedavisi: Özellikle kronik sinuzit hastalarında sinus bölgelerine yapılan yüzhacamatı ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için sinnus iltihabının çözülüp akması için akupunktur tedavisi olan hastalarımızın şikayetlerinin tamama yakınının düzeldiği müşahede edilmiştir.

Üriner Kanal Enfeksiyonun Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • İdrarda yanma hissi
 • İdrara çıkarken ağrı
 • Sık sık idrara gitme hissi
 • İdrarda kan
 • Alt karın ağrısı,kramp
 • Yukarıdaki belirtilerden biri veya hepsi

Nedenleri

 • Genellikle gram negatif bakterilerle akut enfeksiyon

Risk Faktörleri

 • Daha önce geçirilmiş üriner enfeksiyon
 • Diyabetes mellitus
 • Gebelik
 • Aşırı seks faaliyetlerinde daha çok görülür
 • Üriner kanalda tümör,taş,striktür varlığı veya mesaneyi tam boşaltamama

Üriner Kanal Enfeksiyonun-Kadınlarda -Hacamatla Tedavisi: Bütün enfeksiyonlarda olduğu gibi özellikle kronikleşmişse bağışıklık güçlendirici hacamat ve akupunktur tedavileri uygulanır.

Hemoroidler’in (Basurun)Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Rektal kanama
 • Anisün dışarıya çıkması
 • Anal ağrı
 • Kaşıntı
 • Kabızlık
 • Defekasyon sırasında gerilme
 • Gaz ve gaita kaçırma
 • Hemoraidal venlerde genişleme
 • Rektumdan taze kan gelişi
 • Müküslü gaita
 • Rektumda tam olmayan boşalma hissi
 • Anal fissür
 • Anal enfeksiyon
 • Anal ülserasyon
 • Hemoroid prolapsusu
 • Hemoroid strangülasyonu
 • Anemi
 • Tromboze hemoroid

Nedenleri

Hemoroidal ven pleksusu genişlemesi

Risk Faktörleri

 • Gebelik
 • Kolon malign hastalıkları
 • Karaciğer hastalıkları
 • Portal hipertansiyon
 • Kabızlık
 • Uzun süre oturmayı gerektiren meslekler
 • Yaşılığa bağlı adele tonüs kaybı,rektal ameliyatlar,epizyotomi ve anal cinsel ilişki
 • Şişmanlık

Basur / Hemoroid’in Hacamatla Tedavisi

Kabızlığın temelinde bağırsak tıkanıklığı, bağırsak tembelliği vardır.Hacamat tedavisinde vücudun uygun yerlerine hacamat yapılarak, uygun bölgeler tedavi edilerek bağırsakların çalışması ve dışkının yumuşaması sağlanır.Karın bölgesindeki kan dolaşımının artması ve kılcal damarlardaki tıkanıkların  açılmasıyla bağırsaklar düzenli olarak çalışmaya başlar. Makattaki damarların genişlemesi ve pıhtılaşmanın olması ile oluşan ağrılı hemoroid(basur) hastalığının ilerleyişinin durması ve iyileşmesi için de düzenli aralıklarla bir hekim kontrolünde kuyruk sokumu ve ilgili bölgelere hacamat yapmak gerekir.

Omuz Hareketsizliğinin Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Bazen her iki omuzda bütün yönlerde hareket azalmıştır
 • Yaygın omuz hassasiyeti

Nedenleri

Omuz eklem kapsülünün aksiller kıvrımda bozukluğudur

Risk Faktörleri

 • Sedanter çalışanlar
 • Hareketsizlik
 • Diabet
 • Periferik damar hastalığı

Omuz Hareketsizliğinin Hacamatla Tedavisi: Sebebe yönelik olarak hastanın en çok fayda göreceği tedavi bölgesel olarak omuz bölgelerine hacamat ve akupunkur tedavileridir. Birkaç periyottan sonra şikayetlerin eğer altta yatan sebep çok önemli değilse tamamen düzeldiği gözlenir.

Karbon Monoksit Zehirlenmesinin Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Başağrısı
 • Kulak çınlaması
 • Bulantı
 • Başdönmesi
 • Halsizlik
 • Konfüzyon
 • Santral sinir sistemi depresyonu
 • Senkop
 • Anjina
 • Taşikardi
 • Kardiak aritmi
 • Nistagmus
 • Ataksi
 • Nöbet
 • Koma
 • Kardiopulmoner arrest

Nedenleri

Karbonmonoksit inhalasyonu

Risk Faktörleri

 • Sigara içenler
 • Duman inhalasyonu
 • Soba ve şöminenin bulunduğu kapalı alanlar
 • Kömür madencileri
 • Boya kazıyıcılar
 • Eritici imalatçıları

Karbon Monoksit Zehirlenmesinin Hacamatla Tedavisi: Zehirlenme sonrası gerekli tıbbi müdahaleler sonrası vücut tarama hacamatının vücutta kalan son artık toksinleri temizlemesi açısından önemi büyüktür.

Kronik Yorgunluk Sendromunun Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Yorgunluk
 • Hastalığın başlangıç zamanının belirlenebilmesi
 • Açıklanamayan genel kas zayıflığı
 • Artrali
 • Unutkanlık
 • Konsatrasyon güçlüğü
 • Miyalji
 • Emosyonel labilite
 • Konfüzyon
 • Ruhsal değişimler
 • Subfebril ateş
 • İrritabilite
 • Egzersiz sonrası dönemde 24 saatte uzayan yorgunluk
 • Depresyon
 • Başağrısı
 • Fotofobi
 • Uyuma güçlüğü
 • Allerji
 • Vertigo
 • Adenopati
 • Nefes darlığı
 • Göğüs darlığı
 • Bulantı
 • Kilo kaybı
 • Sıcak basmaları
 • Çarpıntı
 • Gastrointestinal yakınmalar
 • Kilo artışı
 • Döküntü

Nedenleri

Bilinmiyor.  Viral reaktivasyon sendromunu düşündüren pek çok immünolojik anormallik kaydedilmiş fakat hiç kimse herhangi bir kaynak gösterememiştir.Çoğu herpes ve diğer enterovirüsler, olası çevresel faktörler olarak dikkati çekmektedir.

Risk Faktörleri: Bilinmiyor

Kronik Yorgunluk Sendromunun HacamatlaTedavisi: Kronik yorgunluk deyince benim tecrübelerime göre ilk aklıma gelen en hızlı ve kalıcı çözüm hacamattır. Yorgunluğun temelinde bol oksijen taşıyan taze kanın dokulara yeterli olarak gidemediği, kanalların , tıkanıklığı  veya toksinlerin fazlalaştığı düşünülmelidir. Başka bir tedaviye bana göre ihtiyaç yoktur.

Farenjit’in Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Boğaz ağrısı
 • Tonsillerde büyüme
 • Farengeal hiperemi
 • Tonsiller eksuda
 • Yumuşak damakta peteşiler
 • Servikal adenopatiler
 • Öksürük ve ses kısıklığı gibi alt solunum yolları bulgularının olmaması
 • Ateş
 • Kırmızı döküntüler,punktuat eritematöz maküller,fleksör yüzeylerde kırmızılaşma, sirkum oral solukluk
 • Gri psödomembran difteride görülür
 • Eritemli zeminde berrak veziküller herpes stomatiti için tipiktir
 • İştahsızlık
 • Titreme
 • Halsizlik
 • Başağrısı

Risk Faktörleri

 • A grubu beta hemolitik streptokok epidemileri
 • Yaş(gençler daha duyarlıdır)
 • Aile öyküsü
 • Askeri kışla gibi toplu yaşanılan mekanlar
 • İmmunsüpresyon
 • Yorgunluk
 • Sigara kullanımı
 • Fazla alkol kullanımı
 • Oral seks
 • Diabetes mellitus
 • Yeni geçirilmiş hastalık

Farenjitte Hacamat Tedavisi: Burada yapılabilecek hacamat ve akupunkur tedavisi tamamem koruyucu zinde tutucu vücudu güçlendirici amaçla uygun bölge ve noktalara uygulanır.

Nöbet(Havale) Bozuklukları’nın Hacamatla Tedavisi

 • Ateş-Enfeksiyöz etyoloji gösterir
 • Fokal nörolojik bulgu-tümör yada beynin lokal hasarını gösterir
 • Papilödem-Artmış intrakranyal basıncı gösterir
 • Hemorajik göz dibi-Altta yatan hipertansiyonu gösterir
 • Meningismus-Menenjitle birlikte olabilir
 • Baş ağrısı-Bazen nöbetin enfeksiyöz ya da hemorajik nedenlerine eşlik eden bir durumdur
 • Absans-bilinç ya da postür kaybı
 • Myoklonik-Repetetif kas konraksiyonları
 • Tonil-klonik
 • Dört ekstremitedeki ritmik konraksiyonların izlendiği devamlı kontraksiyon durumu

Nedenleri

 • Beyin tümörü
 • Serebral hipoksi
 • Serebrovasküler aksedan
 • Konvülzif ya da toksik ajanlar
 • Eklampsi
 • Eksojen faktörler
 • Ateş
 • Kafa travması
 • Enfeksiyon
 • Metabolik bozukluklar
 • Alkol abstinansı

Risk Faktörleri

 • Nöbet geçirmeye yatkınlık;genetik faktörler ile, kazanılmış beyinsel bozukluklar arasındaki karşılıklı etkileşimle belirlenir
 • Makat gelişli bebeklerde prevelans %3.8 iken verteks gelişli bebeklerde %2.2 dir

Nöbet(Havale) Bozukluklarının Hacamatla Tedavisi: Burada olan vücudun aşırı duyarlılığının sonucu sinirsel deşarj dır. Hacamat bu aşırılığı tamamen durdurup hastayı tedavi edebiliyor.

Dismenorenin (Adet Zorluğu)Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Hafif-pelvik hassasiyet ve kramplar veya ağırlık adertin ilk gününde mevcuttur ve başka belirti yoktur
 • Orta- adetin ilk üç gününde hassasiyet vardır ve hafif kırgınlık, ishal ve başağrısıyla birliktedir
 • Ağır-yorgun, kramp tarzı ağrılar 2-7 gün devam eder;sıklıkla sindirim sistemi şikayetleri,bel ağrısı,kalçada ağrı ve baş ağrısı vardır

Nedenleri

 • Prostaglandinlerin ve diğer medyatörlerin uterus içinde aşırı miktarda üretilmesine bağlı olarak aşağıda sayılan mekanizmalarla oluşan uterus iskemisi
 • Trombosit kümelenmesi
 • Vazokonstriksiyon
 • Normal sistemik kan basıncından daha yüksek seviyelerde oluşan distritmik kasılmalar
 • Uterus veya vajinanın doğumsal anomalileri
 • Servikste stenoz
 • Pelvik enfeksiyon
 • Adenomyosis
 • Endometriozis
 • Pelvik tümörler-özellikle miyomlar

Risk faktörleri

 • Doğurmamış olmak
 • Aile öyküsü
 • Pelvik enfeksiyon
 • Cinsel temasla geçen hastalıklar
 • Endometriozis

Dismenore(adet zorlukları )nin Hacamatla Tedavisi: Bel bölgesi ve kasık bölgelerinde yapılanhacamatla dismenore tedavisinde önemli adımlar atmış bulunuyoruz.
Bir de hormon dengesini sağlamak için uygun noktalardan hacamat ve akupunktur tedavileri ile %100 e yakın başarı sağlanabilmektedir.

Diabetes İnsipidus’un Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

 • Polidipsi
 • Poliüri
 • Noktüri
 • Dehidratasyon
 • Başağrısı
 • Görme bozukluğu

Nedenleri

 • Uygun olmayan vazopressinsekresyonu: tümörler,infeksiyon,travma,granülomlarveya vasküler hastalıklar
 • Aşşırı su alımı
 • Vazopressine duyarsızlık
 • İlaçlar