Akupunktur Nedir?

AKUPUNKTUR

Akupunktur, vücutta bulunan belirli ve tanımlanmış noktalara kuru iğne uygulayarak yapılan tedavidir.

1

Geleneksel Çin Tıbbına göre Akupunktur:

Akupunktur’un Çince ismi, Zhenjiuoloji ‘dir.

Geleneksel Çin Tıbbı felsefesine göre, insan vücudu bir denge sistemi üzerine kuruludur. Her hastalık, bu denge sistemini bozar. Eğer bu denge tekrar düzenlenirse, hastalıkları da tedavi etmek mümkün olur. Akupunktur, vücudun kendini iyileştirme mekanizmalarını uyararak hastalıkları tedavi eden bir denge tedavisidir.

2

Geleneksel Çin Tıbbı, vücutta her şeyin zıddı ile var olduğunu söyler. Yin ve Yang isminde iki değişik enerji tipi yan yanadır. Yin negatif, Yang pozitiftir. Aynı hastalığa sahip kişiler farklı Yin ve Yang özellikler sergileyebilirler. Yin içinde Yang’dan özellikler, Yang da Yin’den özellikler taşır.

Aynı dereye iki kere girilmez. Hem dere, hem siz değişmişsinizdir. Dolayısıyla aynı hastalık, her bireyde farklı zamanlarda farklı belirtilerle ortaya çıkabilir.

Geleneksel Çin Tıbbına göre, doğada mevcut olan her şey, 5 temel materyalin hareket ve değişiminden oluşur:
Odun (Ağaç)
Ateş
Toprak
Metal
Su

Geleneksel Çin Tıbbı, kan ve vücut sıvısı ile birlikte insan vücudunun normal yaşamsal aktivitelerini sürdüren Qİ adında bir temel maddeden bahseder. Qi, yaşam enerjisidir. Enerji, fonksiyon, aktivite, performans anlamına gelir. Evreni oluşturan temel madde olduğuna inanılır. Tüm değişimlerin kökü olduğundan bahsedilir.

Modern Tıp İlkeleri Açısından Akupunktur:

Günümüzün bilimsel Tıp ilkeleri açısından bakıldığında, Akupunktur’un etkilerini nasıl gösterdiğine dair geliştirilen tüm teoriler, beyinde mevcut bulunan Limbik sistem ve Sempatik-Parasempatik sinir sistemleri arasındaki regülâsyona dayandırılır.

3

LİMBİK SİSTEM

Beyinde bulunan Limbik sistem,  emosyon (duyulanım), öğrenme, hafıza ve üremeye yönelik davranışlar ile ilgili bir sistemdir. Limbic system, beyinde bulunan çeşitli anatomic yapıların katılımıyla oluşur. Limbik Sistemde bulunan düzenleyici alanlar, gelen uyarıların önem derecesine gore sınıflandırılarak beyin korteksine iletilmesinden sorumludur. Gelen uyarılara verilecek olan duyusal cevapları, beyin korteksi düzenler. Bu cevapların dışa vurulması, yine Limbik system ve Hipotalamus aracılığı ile olur.

Limbik sistemin fonksiyonel önemi

Mutluluk, memnuniyet, neşe, sevgi, heyecan, üzüntü, depresyon, kırgınlık, kıskanma gibi psişik durumlara emosyon adı verilir.

Emosyonların bir kısmı gülme, durgunluk, hiddet, saldırganlık veya ağlama gibi davranışlar şeklinde dışarıya vurulur.

4

 

LİMBİK SİSTEM FONKSİYONLARI

Yeme – içme isteği
Huzursuzluk, heyecan
Seksüel istek veya isteksizlik
Giyim alışkanlığı
Korunma hareketleri
Otonom sistem etkileri: Kardiovasküler aktivite gastrointestinal aktivite (mide ülseri), emosyonel değişiklikler.

Limbik sistem ve Akupunktur

Akupunktur uygulamasında zaman zaman ortaya çıkan nedensiz ağlama, gülme, öfori veya korku hali akupunktur’un limbik sistem üzerinde etkili olduğu düşüncesini gündeme getirmiştir.

5

Aynı şekilde, Akupunkturun iştah dengelemedeki etkileri de, Limbik sistem ve Hipotalamus üzerine yarattığı etkilerinin sonucudur.

Akupunktur sırasında ortaya çıkan sakinleşmenin ise, akupunktur’un amygdala üzerindeki etkisi olduğu düşüncesini gündeme getirmiştir.

Bu bulgular ışığında yapılan pek çok çalışma ile Akupunktur’un Limbik sistem üzerine yaptığı etkiler ile tedavi yanıtı oluşturduğu ispatlanmıştır.

YİN YANG DENGESİNİN BOZULMASI        ==>>     LİMBİK SİSTEM DENGESİNİN BOZULMASI

Acaba, geleneksel Çin Tıbbının 2.000 yıl önce koyduğu felsefi ilkelerdeki Yin-Yang dengesi ve hastalıklardan bunların arasındaki dengesizliği sorumlu tutması; modern tıpta varlığını ispatladığımız Limbik sistem ve sempatik-parasempatik sistem dengesiyle aynı şey olabilir mi?