Manuel Terapi

Omurga ve ekstremite eklemlerindeki ağrı ve fonksiyon bozukluklarının tedavisinde yüzyıldan fazla bir süredir uygulanan manuel terapi, maniplasyon mobilizasyon ve poztizometrik relaksasyon teknikleri gibi yöntemler içerir.
Eklemlerdeki hareket kısıtlılığını düzeltmek, ağrı ve fonksiyonel bozuklukları gidermek amacıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Sıklıkla omurga rahatsızlıklarında kullanılmakla beraber, diğer eklemlerde de uygun endikasyonlarda kullanılmaktadır. Omurgada özellikle lomber ve servikal disk hernileri, mekanik bel ağrıları, faset sendromlarında uygulanır.
Bel ağrısının görülme sıklığı nedenleri ve çözüm önerileri, omurganın anatomisi, fonksiyonları, omurganın hareket mekaniği, günlük yaşam hareketlerimizdeki doğru ve yanlışlar öğretilirken, postüral (duruş) bozukluklarının düzeltilmesi, çeşitli kas gruplarına germe ve kuvvetlendirme teknikleri öğretilir.

manuel-terapi

danışmanlık, bilgi ve sorularınız için iletişime geçin